An initiative of:
Viimased uudised

Võrgustiku liikmetel on võimalu esialgselt osaleda konverentsil ja võrgustiku koosolekul või tulla ainult võrgustiku koosolekule 27.03.15 Tallinnas kell 17.30 - 19.00.

Võrgustiku liikmed kutsutakse esialgselt külastada konverents "Tööränne Põhja- ja Baltimaades. Sisserände uued trendid ning valmisolek muutusteks" mis toimub 27.03.15 Kumu kunstimuuseumis algusega kell 8.30

Konverents on tasuta ning soovitame kiiresti registreerida hiljemalt 21.03.2015 e-keskonnas: http://www.eformular.com/frensrsvp/tooranne.html#stay. Rohkem infot konverentsi kohta siin: http://www.norden.ee/et/regionaalne-koostoo/rahvastiku-areng/toeoeranne-pohja-ja-baltimaades-2015

Päevakavas:

  1. Konverents "Tööränne Põhja- ja Baltimaades. Sisserände uued trendid ning valmisolek muutusteks 09.00-17.30
    VÕRGUSTIKU KOOSOLEK
  2. Projekti valmistamine KÜSKi konkursi raames 2015a.
  3. Heategevuslik aktsioon: 1. juuni 2015 Lastekaitse Päev Jõhvis
  4. Võrgustiku liikmete töögrupid (komisjonid)
  5. Õppereis Rootsi (Stockholm) praktilised küsimused
  6. Muu

Oma osalemisest palume teavitada emaili teel: info@ivkv.ee või stepan@sscw.ee. Küsimuste korral helistage 55602993, 55550303.

Arhiiv

IDA-VIRUMAA KODANIKUÜHISKONNA FOORUM 2014

Jõhvi, 28. November 2014 – Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumis 2014 alapealkirjaga „Osalemine, Kaasatus ja Koostöö". Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja riikliku asutuste esindajad, võrgustikute ja katusorgansiatsioonide eskperdid, rahastajad, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi.
Foorum  see on koht kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad Ida-Virumaa venekeelsete ja eestikeelsete kodanikuühendustele sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. Osalema on oodatud ligi 200 inimest.
Foorumi korraldamise ühe peamise väljundina näeme mitteformaalsena Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgutiku,  kui kodanikühiskonna arenguks vajaliku tugistruktuuri loomist, mis võimaldaks vahetada informatsiooni ja kogemusi, arendada koostööd eesti ja venekeelsete organisatsioonide vahel ja parandada organisatsioonide üldist võimekkust oma organisatsiooni arendada ning kodanikuühiskonnas aktiivsemalt kaasa lüüa.

Toetusel


 
 
   
       
                        
 
 
 
 

 

Koostöös

 
   

           

 

Meedia & partnerid